Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Našim klientům nabízíme výhodné cestovní pojištění UNION 

Pojištění typu B - denní sazba 24 Kč bez rozlišení věku pojištěného
(stejná sazba pro všechny věkové kategorie).

 

Riziko

Rozsah

Limit pojistného plnění

1.

 pojištění léčebných
 výloh

 a) ošetření, hospitalizace,
     převoz do vlasti

4.000.000 Kč  

 b) převoz tělesných ostatků

175.000 Kč 

 c) nákup nebo oprava
     dioptrických nebo
     protetických pomůcek

2.500 Kč 

 d) ošetření jednoho zubu/celkem
     za všechny zuby

2.500 Kč/max. 7.500 Kč 

 

 asistenční služba

 24 - hodin denně dostupný
 servis při pojistné
 události v zahraničí

bez limitu 

2.

 pojištění zavazadel

 poškození, zničení, odcizení,
 ztráta pojištěných věcí

10.000 Kč 

max. 5.000 Kč/ 1 věc 

spoluúčast 500 Kč 

 

 opožděné dodání
 zavazadel
 leteckou společností

 nákup náhradních oděvů
 a toaletních potřeb

min. 24 hod max. 48 hod –  3.000 Kč 

déle než 48 hod – 9.000 Kč 

 

 ztráta dokladů

 náklady na obstarání náhradních
 dokladů

10.000 Kč 

3.

 pojištění
 odpovědnosti
 za škodu

 

 škody na zdraví

2.500.000 Kč 

 škody na majetku

1.000.000 Kč 

 náklady na advokáta / náklady
 kauce

50.000 Kč

75.000 Kč

 celkem za náklady na advokáta / náklady kauce

max. 125.000 Kč 

4.

 pojištění storna
 zájezdu

 - onemocnění, úraz, živelná událost,    trestný čin  

80% stornopoplatku, 

 - úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby

100% stornopoplatku, 

 

max. 12.000 Kč/1 osoba 
celkem max. 36.000 Kč  

 

Bližší podmínky pojištění jsou uvedeny zde nebo v informační brožuře, kterou klient obdrží spolu s vlastní kartou pojištění a ostatními cestovními doklady před odjezdem.

Kontakt: Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku, Španělská 2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Česká republika